perjantai 22. marraskuuta 2013

Transsendenttinen Meditaatio vähentää ahdistusta

Kävin reilu vuosi sitten kesällä transsendenttisen meditaation kurssin, joka maksoi opiskelijalle noin 400€. Ennen kurssia harkitsin pitkään onko se sen arvoista, koska summa tuntui suurelta panostukselta. Päätös oli kuitenkin selkeä, enkä kurssin jälkeen kertaakaan katunut päätöstä. Olen kokenut saaneeni huolella opitusta meditaatiotaidosta todella paljon apua elämääni. Siksi koen tärkeäksi jakaa siitä tietoa sinulle.
 
Säännöllinen päivittäinen meditaatio rauhoittaa, virkistää ja selkeyttää minua. Tutkimusten mukaan siitä on myös monialaista terveydellistä hyötyä mm.sydämen ja verisuonten toimintaan ja stressinhallintaan. Alla on ote TM-liiton uutiskirjeestä. Siinä on hyvää tutkimusnäyttöä. Uskon, että meditaatio on paljon parempi vaihtoehto esimerkiksi mielialalääkkeille, joita yli miljoona suomalaista popsii.
 
 
Hei,
Tässä uutiskirjeessä kerromme uusinta tutkimustietoa Trans­sendenttisen Meditaation hyödyistä ahdistuksen hoidon ja ehkäisyn kannalta.
Lähiaikoina pidämme esittelyluentoja Helsingissä ja Kuopiossa. Luentoajat nettisivulla kurssit.meditaatio.org. Varaa aikasi luennolle ja kerro tutuillekin.
Parhain terveisin,
Hannu Heikkilä
TM-liitto ry

Uutta tutkimustietoa TM:n hyödyistä ahdistuneisuuden hoidossa

Ahdistuneisuushäiriöt ovat mielenterveyden ongelmista ylei­simpiä. Ainakin joka kymmenes kärsii niistä jossain elämänsä vaiheessa ja lievemmät oireet ovat vielä huomattavasti yleisempiä.
Transsendenttisen Meditaation on havaittu monissa tutkimuk­sissa vähentävän merkittävästi ahdistus-, jännitys- ja pelko-oireita. Hiljattain julkaistiin Journal of Alternative and Comple­mentary Medicine -lehdessä uusi meta-analyysi, jonka mukaan TM-tekniikka vähentää merkittävästi yleistä ahdistuneisuutta vaikeasti ahdistuneilla henkilöillä. Yleinen ahdistuneisuus (trait anxiety) mittaa sitä, miten ahdistunut henkilö on yleisesti ottaen, pitkällä aikavälillä.
Tässä meta-analyysissä käytiin läpi 16 satunnaistettua ja kontrolloitua tutkimusta, joihin osallistui 1295 koehenkilöä eri elämänaloilta, ikäryhmistä ja elämäntilanteista. Näissä tutkimuk­sissa TM:ää vertailtiin erilaisiin kontrolliryhmiin, kuten tavallinen hoito, yksilöllinen ja ryhmäpsykoterapia, sekä useat rentoutus­tekniikat. Tutkimuksissa korkean stressin ryhmillä, kuten van­geilla ja traumanjälkeisestä stressistä kärsivillä veteraaneilla havaittiin dramaattista ahdistuksen vähenemistä TM-harjoi­tuksen avulla, kun taas tutkimuksissa lievemmin ahdistuneilla koehenkilöillä, kuten tavallisilla aikuisilla ja yliopisto-opiskelijoilla, havaittiin lievempiä muutoksia.

Tässä kuvaajassa nähdään, että koehenkilöillä joiden ahdistus oli väestön ahdistuneimman 10% tasolla, TM-harjoitus tuotti dramaattisen parannuk­sen tasolle, joka on vain hieman väestön keskiarvon yläpuolella. Sen sijaan koehenkilöillä, jotka olivat alussa lievästi (10 %-pistettä) keskiarvon yläpuolella, ahdistuksen taso laski lievemmin, hieman keskiarvon ala­puolelle.
Meta-analyysin pääkirjoittaja, tri David Orme-Johnson, kommen­toi: "On järkeenkäypää, että jos henkilö ei ole alkujaankaan kovin ahdistunut, TM-harjoitus ei muuta tilannetta kovinkaan paljon. Voimakkaasti ahdistuneet koehenkilöt saivat TM-teknii­kasta merkittävää helpotusta, ja tämä muutos tapahtui nopeasti muutaman ensimmäisen harjoitusviikon aikana."
TM-tekniikan havaittiin myös tuottavan merkittävää hyötyä muilla alueilla, joita ahdistus pahentaa, kuten verenpaine, unettomuus, tunne-elämän kylmyys, perhe-elämän ongelmat, työllistyminen, sekä lääkkeiden ja alkoholin väärinkäyttö.
Meta-analyysin toinen kirjoittaja tri Vernon Barnes selittää, mitä tapahtui kontrolliryhmille näissä tutkimuksissa."Kontrolliryhmillä, jotka saivat tavallista hoitoa, ei havaittu merkittävää ahdis­tuksen vähenemistä. Itse asiassa voimakkaasti ahdistuneilla kontrolliryhmillä oli pikemminkin tendenssi ahdistua entistä enemmän ajan mittaan. Tosin myös progressiivinen lihasrentou­tus oli tehokasta ahdistuksen vähentämiseen, mutta sillä ei ollut TM:n muita sivuhyötyjä, kuten mielenterveyden koheneminen kokonaisuutena, ja fysiologian nopeampi toipuminen stressistä."
Tri Orme-Johnson vastasi usein kysyttyyn kysymykseen plasebovaikutuksesta. Hän sanoi: "Koska ahdistusta mitataan itsearvioinnilla, voi kysyä onko TM:n tai minkä tahansa hoidon vaikutus plaseboa. Plasebo on sinänsä hieno juttu. Jos annat henkilölle sokeripillerin ja sanot, että se vähentää ahdistusta, näin luultavasti tapahtuu, mutta vain vähäksi aikaa kunnes vaikutus hiipuu. Mutta TM:n vaikutusten havaittiin olevan pitkä­kestoisia, ja niihin sisältyi objektiivisia hyötyjä. Esimerkiksi tuo­reessa tutkimuksessa havaittiin, että TM vähensi sydänkohtauk­sia, aivohalvauksia ja kuolemantapauksia kymmenen vuoden seurantajaksolla. Tiedämme siis, että sen vaikutukset ovat todellisia eivätkä pelkkää plaseboa."
Kahdessa aiemmassa meta-analyysissä on havaittu, että TM on erittäin tehokas vähentämään yleistä ahdistuneisuutta, ja tehokkaampi kuin muut meditaatio- ja rentoutustekniikat, mukaanlukien tietoisuustaito eli mindfulness-meditaatio.

Lähdeviitteitä:
1. Orme-Johnson DW, Barnes VA. Effects of the Transcendental Meditation technique on Trait Anxiety: A Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. J Altern Complement Med 2013;19(10):1-12.online.liebertpub.com/doi/abs/10.1089/acm.2013.0204
2. Eppley K, Abrams AI, Shear J. Differential effects of relaxation techniques on trait anxiety: A meta-analysis. J Clin Psychol 1989;45(6):957-974.
3. Sedlmeier P, Eberth J, Schwarz M, et al. The psychological effects of meditation: A meta-analysis. Psychol Bull 2012;138(6):1139-1171.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti